17 May 2018 Wilminktheater Enschede LAST SHOW: 18 May 2018 Theater de Veste Delft
Tickets
TRAILER
Spectacular show with dance, theatre & live music Spectacular show with dance, theatre & live music Spectacular show with dance, theatre & live music
A story about love, jealousy and regret
Achter een van de grootste maatschappelijke conflicten van nu gaat een klein, menselijk verhaal schuil; over liefde en jaloezie en een vader die uit onvermogen zijn twee zonen uit elkaar drijft.
In een duizelingwekkende mix van toneel, dans en muziek proberen de makers van Salam de boel met terugwerkende kracht te fiksen en de hoop op wereldvrede nieuw leven in te blazen.

Grote, religieuze en maatschappelijke conflicten worden teruggebracht tot menselijke verhalen Met o.a. Jack Wouterse

Alle grote verhalen beginnen met een klein verhaal. En vrijwel alle wereldconflicten vanuit teleurstelling of pijn. Nu de spanningen tussen de westerse en de Arabische wereld steeds vaker oplopen, nemen het Noord Nederlands Toneel (NNT), Club Guy & Roni en Asko|Schönberg de theaterbezoeker mee naar hoe het allemaal begon: een vader die niet weet hoe hij zijn vaderliefde moet tonen en twee broers die uit elkaar worden gedreven. Het verhaal van Abraham.

Zowel in de Koran als in de Bijbel is het verhaal over Abraham en zijn zoons Izaäk en Ismaël opgetekend. Ismaël is de eerste zoon van Abraham, verwekt bij een slavin, Hagar. Izaäk is de eerste zoon van Abrahams vrouw Sara. De broers hebben een even grote plaats in Abrahams hart. Uit angst dat Izaäk door haar man niet als eerstgeborene wordt gezien, dwingt Sara Abraham om Ismaël en zijn moeder te verstoten en de woestijn in te sturen. Izaäk wordt één van de grondleggers van het jodendom en het christendom, Ismaël de stamvader van de moslims.

De Marokkaans-Vlaamse schrijver Fikry El Azzouzi schrijft de teksten voor Salam. Met drie dialogen – tussen Izaäk en Ismaël, tussen Sara en Hagar en tussen Abraham (gespeeld door Jack Wouterse) en God – brengt het NNT samen met Club Guy & Roni en Asko|Schönberg grote religieuze en maatschappelijke conflicten terug tot een menselijk verhaal over liefde, spijt, jaloezie, ouder worden, de pijn van kinderloosheid en de worsteling met het ouderschap. Wie het werk van Guy Weizman

kent, weet dat dit geen historisch bijbeldrama wordt. Weizman laat zich qua sfeer en energie liever inspireren door Tarantino’s From dusk Till Dawn. Net als bij andere producties speelt muziek een belangrijke rol: vijf jonge componisten schrijven speciaal voor het stuk nieuwe volksliederen, die beter passen bij een nieuwe, meer menselijke wereld.

Behind one of today’s major social conflicts, a small human story is hidden; about love, jealousy, regret, and a father who drives a wedge between his two sons.

Major, religious and societal conflicts are brought back to human stories with among others Jack Wouterse

All major stories develop from a small story. And practically all global conflicts start with disappointment or pain. Now that tensions between the western and Arabic world dominate the news, the Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, and Asko|Schönberg’s K[h]AOS would like to take theatre goers back to where it possibly all started: the story of Abraham (played by Jack Wouterse).

Both in the Quran and the Bible the story of Abraham and his sons Isaac and Ishmael is recorded. Ishmael is Abraham’s first son, fathered with slave Hagar. Isaac is the first son of Abraham’s wife Sarah. Both brothers are equally close to Abraham’s heart. For fear of Isaac not being recognised as her husband’s first son, Sarah forces Abraham to cast away Ishmael and his mother and send them to the desert. Isaac becomes one of the founders of Judaism and Christianity, whereas Ishmael becomes ancestor to the Muslims.

Moroccan-Flemish author Fikry El Azzouzi wrote the script for Salam. Through three dialogues – between Isaac and Ishmael, between Sarah and Hagar, and between Abraham (played by Jack Wouterse) and God – the NNT, together with Club Guy & Roni and Asko|Schönberg, brings major religious and societal conflicts back to a human story about love, regret, jealousy, growing old, the pain of being childless, and struggling with parenthood. Those who are familiar with Guy Weizman’s work know that this will not be a historical Bible drama. With regard to atmosphere and energy, Weizman chose to be inspired by Tarantino’s From dusk Till Dawn. Just as in other productions, music plays an important part: five young composers write, especially for this play, new folk songs that suit a new, more humane world.

Toggle english
Lees meer
Language no problem, English surtitles! Language no problem, English surtitles! Language no problem, English surtitles!
Bram van der Heijden
Spel & Dans
Bien de Moor
Spel & Dans
Veerle van Overloop
Spel & Dans
Senna Gourdou
Spel & Dans
Jack Wouterse
Spel & Dans
Mohammed Azaay
Spel & Dans
Adam Peterson
Spel & Dans
Igor Podsaidly
Spel & Dans
Angela Herenda
Spel & Dans
Sofiko Nachkebiya
Spel & Dans
Camilo Chapela
Spel & Dans
Harold Luya
Spel & Dans
Fikry el Azzouzi
Tekst
Guy Weizman
Regie
Roni Haver
Choreografie
Ascon de Nijs
Decorontwerp
Robbert van Heuven
Dramaturgie
David Dramm
Muzikale dramaturg
Maya Fridman
Cello & Zang
Daan van Koppen
Saxofoon
Jochem Braat
Synthesizers & Electronics
Jaber Fayad
UD
Wilco Oomkes
Accordeon
Jacobus Thiele
Percussie

Cast & Crew

tekst

Fikry El Azzouzi

regie

Guy Weizman

regie assistent

Wim de Vries

choreografie

Roni Haver

scenografie

Ascon de Nijs

dramaturgie

Robbert van Heuven

muzikale dramaturg

David Dramm

lichtontwerp

Wil Frikken

geluidsontwerp

peter zwart

kostuumontwerp

Slavna Martinovic

componist

Genevieve Murphy

componist

Florian de Backere

componist

Luke Deane

componist

Yannis Kyriakides

componist

Abderrahim Semlali

spel en dans

Jack Wouterse

spel en dans

Bien De Moor

spel en dans

Bram van der Heijden

spel en dans

Veerle van Overloop

spel en dans

Senna Gourdou

spel en dans

Mohammed Azaay

spel en dans

Adam Peterson

spel en dans

Igor Podsiadly

spel en dans

Angela Herenda

spel en dans

Sofiko Nachkebiya

spel en dans

Camilo Chapela

spel en dans

Harold Luya

cello en zang

Maya Fridman

saxofoon

Daan Van Koppen

Synthesizers & electronics

Jochem Braat

ud

Jaber Fayad

accordeon

Wilco Oomkes

percussie

Jacobus Thiele

NITE

NITE maakt theater over de wereld van nu, in de taal van nu. Met voorstellingen voor een breed en nieuwsgierig publiek dat op ontdekkingsreis wil.

NITE maakt voorstellingen die een onontkoombare plek buiten de realiteit creëren, een moment waarin alle regels, grenzen en natuurwetten worden opgeheven, met als resultaat een WTF-ervaring waar woorden geen recht aan doen, net zomin als termen als theater, muziek en dans.

Een ervaring waarvan je achteraf niet weet of je nou geknuffeld of door elkaar geschud bent, maar die wel iets in je bestaan veranderd heeft, hoe klein ook.

NITE makes theater about today’s, world in today’s language; with performances that appeal to a broad audience that is eager to explore.

NITE makes performances that create an inevitable space beyond reality, a moment when all rules, regulations and laws of nature are lifted. Resulting in a WTF-experience that can’t be described in words, or in terms like theater, music and dance.

An experience that leaves you wondering if you have been hugged or shaken, nonetheless creating a change in your existence, however small it may be.

Toggle english

Salam = language no problem

Salam is truely language no problem! A Dutch, English and Arabic spoken performance, with English and Dutch subtitles. International friendly, just like the cast and crew ✌.

De SALAM SOAP #4 de epiloog

Het drama komt tot een einde, in de epiloog van de Salam-soap

De SALAM SOAP #3

‘Cute’ muzikanten – Stinkend Groningen – Ingeleefd spel /// De spanningen worden hoger, de elementen schuiven in elkaar en de soap nadert zijn einde!

Inleiding voor Onderweg podcast

Ga jij naar de voorstelling SALAM? Geen tijd, zin of puf om naar de inleiding te gaan, maar ben je wel op zoek naar iets meer achtergrondinformatie?

Het verhaal van Abraham/Ibrahim – achtergrond

U zag de voorstelling Salam van het Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni en Asko|Schönberg s K[h]AOS (of gaat deze nog zien) en nu vraagt u zich af: hoe zat het ook alweer met de aartsvader en dat schaap? Waarom is de geschiedenis van Abraham/Ibrahim – de uitverkorene – zijn zonen Ismaël en Izaäk en […]

De SALAM SOAP #2

Wat heeft feminisme te maken met de Lion King? Wat heeft een bordspel te maken met de Smurfen? Wat heeft Mohammed Azaay te maken met dans? /// Zie in DEEL 2 van de SALAM SOAP hoe deze verrassende verbanden in het maakproces gelegd worden.

De SALAM SOAP #1

Verschillende disciplines – Verschillende talen – Verschillende karakters /// Hoe overbruggen de makers van Salam al deze verschillen?

Salam❤️

Sharing is caring

Salam is door de grensoverschrijdende kracht en de tomeloze energie, een weldaad in de grote zaal en blijkt, gezien de samenstelling van het publiek in Groningen, ook aantrekkelijk voor jonge mensen. Wat geweldig

Scenes, Jos Schuring

naar de recensie

Openbare repetitie Salam: makers aan het werk in alle hoeken van de schouwburg

Op maandag 12 februari was in de Stadsschouwburg Groningen de openbare repetitie van Salam, de nieuwe voorstelling van het Noord Nederlands Toneel + Club Guy & Roni + Asko|Schönbergs K[h]AOS.

Hoe zat het ook alweer?

Zijn [Guy Weizman] voorstellingen stralen levensvreugde en passie, zijn een feest voor oog en oor en laten ook nog eens zien dat ras, geslacht, gezindte of nationaliteit er bij hem niet toe doen.  

Theaterkrant – Luuk Verpaalen

naar de recensie

Salam is meer dan een voorstelling. Het is een belevenis.

Dagblad van het Noorden, Eric Nederkoorn

naar de recensie

 

©️Andreas Etter
Resultaat: een geweldige, unieke, luidruchtige, soms finaal uit de bocht vliegende en ten slotte  originele voorstelling, waarin aloude Bijbelse personages fris tot leven worden gebracht.

De Volkskrant, Hein Jansen

naar de recensie